Првиот ден на Mozilla Summit 2013 низ фотографии

Гоце Митевски

0

Избор на фотографии од 4-ти октомври 2013 г. направени за време на првиот ден на Mozilla Summit 2013.

Фотографирал Гоце Митевски, освен каде што е поинаку наведено.

No responses yet

Post a comment

Post Your Comment