Mozilla Summit 2013 пред самиот почеток

Mozilla Summit 2013 пред почетокот на воведното излагање на Mary Colvig