За нас

Мозила на македонски“ е блог на официјалниот тим за локализација на производите на Мозила на македонски јазик.

Генерално блогот е за известување околу Фајрфокс (и понекогаш другите производи на Мозила) и нивниот превод на македонски јазик. Веројатно од време на време ќе се појавува и некој трик и совет…

Првите преводи на Мозила производи на македонски јазик се случија во 2003 година: http://www.bagra.org/node/1059.

Сета содржина објавена овде чии автори се луѓето од македонскиот локализаторски тим е во јавен домејн.