Лебдечки медузи на Mozilla Summit 2013

Лебдечки медузи на вечерата за Firefox OS на Mozilla Summit 2013