Гоце Митевски и Mozilla Firefox

Гоце Митевски и Mozilla Firefox 🙂

Фотографирал Дамјан Георгиевски.