Mary Calvig соговорници Framing the Future

Mary Calvig со своите соговорници во текот на дискусијата „Framing the Future“