Gong Li – Envisioned Future State

Gong Li за време на презентацијата „Envisioned Future State“