Новица Наков Дамјан Георгиевски Mozilla Summit 2013 World Fare

(од лево кон десно) Новица Наков и Дамјан Георгиевски на Mozilla Summit 2013 World Fare