Достапен е Firefox 3.6rc1

Дамјан Георгиевски

За сите кои ќе сакаат да помогнат во тестирањето веќе е достапен Firefox 3.6 rc1 и на македонски.

Доколку не се пронајдат некои поголеми проблеми ова всушност за неколку денови ќе биде и официјалната верзија.