2 responses

Post a comment

 1. Новица wrote on :

  Да „Вметни“ беше оригиналниот превод уште од времето на Phoenix 0.9. Промената е сега направена за приближување до главното тело на преводите кои се прават во слободен софтвер.

  Инаку, Вменти секако повеќе одговара на Insert на пример. Paste и во некомпјутерски јазик се однесува на „лепење“.

  Сепак, еве извинување до корисниците ако ова им предизвикува потешкотии.

  Одговори

 2. RIBARO wrote on :

  За преводите, само една мала ај нека биде забелешка:
  Во двојката беше „Вметни“, сега во тројкава „Залепи“?
  Сигурно се има дискутирано многу околу јазичната точмост и оправданост на ова измена кога се правел финалниот превод, но мислам дека нема никаква потреба од промена.
  Не навлегуваќи лингвистички, туку мора да се земаат навиките на корисниците.

  Одговори

Post Your Comment