Прилагодување на getting-started.html

Mozilla Македонија

0

Веќе споменатиот getting-started.html содржи препораки за сурфање. Ние можеме да предложиме промени.

Двете кои вреди да се променат бидејќи воопшто немаат локална содржина се cragislist и yelp.

Можеби некој знае вакви слични локални страници?

No responses yet

Post a comment

Post Your Comment