Firefox 2.0.0.7

Mozilla Македонија

0

Излезе безбедносно подобрување на Firefox – 2.0.0.7.

Firefox можете да го преземете од http://getfirefox.com/. Ако сакате да го надградите вашиот Firefox од менито „Помош“ одберете „Провери за надградби“.

Доколку сакате можете да го нагодите Firefox сам да проверува дали има надградби и истите да ги инсталира. Од менито „Алатки“ одберете „Опции“ (на GNU/Linux „Уредување“ и „Преференции“) и потоа од делот „Напредно“ одберете те го јазичето „Надградби“ за да ги изберете саканите опции.

No responses yet

Post a comment

Post Your Comment