Превод на 20-те најчитани документи на support.mozilla.com

Mozilla Македонија

Кадир Топал од тимот на Сумо (support.mozilla.com) ни покажа интересна статистика за посетеноста на ова мрежно место од Firefox локализиран на македонски. Неделно на страниците на Сумо доаѓаат 16.000 сурфери.

Истовремено, речиси 80% од сите корисници – од сите јазици – што го посетуваат ова место, помошта ја наоѓаат во 20 статии.

Тоа значи дека доколку македонската заедница ги преведе овие 20 текстови за помош при употребата на Firefox, речиси 13.000 луѓе ќе добијат поддршка за овој прелистувач на македонски јазик.

Против бројки не се може. 🙂