Mozilla Balkans Љубљана

Mozilla Македонија

Настанот – средба на балканските заедници на Мозила – поточно на нивни претставници, се случува моментално во хаклабот Киберпипа во Љубљана – Словенија.

Киберпипа е одлично место, со ресурси кои не верувам дека сме ги виделе некаде во јавно место во Македонија.

Киберпипа 4

Темите на собиров се прилично познати за секој што е во тек со проектите на Мозила, а бидејќи ова ми е трет настан поврзан со Мозила, изгледа можам да речам дека повторувањето е мајка на знаењето. 🙂

Мозилијанците

Но, за да не биде досаден овој текст, еве неколку линкови до новите демоа за Фајрфокс:

HTML5 video 'buffered' property available in Firefox 4


http://www.nihilogic.dk/labs/pocket_full_of_html5/#presets/mario.js
http://demos.hacks.mozilla.org/openweb/WARMCSS/
http://demos.hacks.mozilla.org/openweb/LONDONPROJECT/
http://demos.hacks.mozilla.org/openweb/CSSMAKESUSICK/