Lightning/Sunbird 0.8 на македонски… нели

Mozilla Македонија

0

Тиндербоксите за Lightning/Sunbird 0.8 (изданието кое треба да се појави во текот на февруари) само што позеленеа.

Тоа значи дека (наскоро ќе) можете да преземете тековни (nightly) верзии (датум 31.01.2008) од Sunbird за да видите дали преводите се во ред и да пријавите грешки кои сигурно ги има.

No responses yet

Post a comment

Post Your Comment