До каде сме со Common Voice на македонски?

Дамјан Георгиевски

0

Првиот чекор е постигнат, собрани се околу 6.000 кандидат-реченици. Следно, речениците се ставени на рецензија на https://common-voice.github.io/sentence-collector/ (мора логирање) – кој сака може да учествува и да помогне во филтрирање на погрешните реченици.

А од кога ќе ги имаме 5.000 потврдени реченици, ќе следи снимање на изговорот, па потоа и тренирање на невронската мрежа DeepSpeech.

No responses yet

Post a comment

Post Your Comment