Мозила Фајрфокс во „безбеден режим“

Mozilla Македонија

0

Оригинално објавено на: http://pablisher.nicer2.com/. Фала Гоце!

Mozilla Firefox е одлична софтверска апликација, но често заради различни додатоци може да стане многу проблематична. Иако постои многу ефикасен механизам за брзо и едноставно деактивирање на проблематичните додатоци, понекогаш може да се јави потреба од дополнителни интервенции во основните нагодувања на апликацијата, а токму од тие причини постои т.н. „безбеден режим“ (оригинално – „safe mode“) на Mozilla Firefox.

Основната идеја на безбедниот режим е да овозможи користење на Mozilla Firefox без активни додатоци од било кој тип. Дополнително, преку стартувањето во безбедниот режим, овозможено е враќање на основните преференци на Mozilla Firefox. Оваа можност е многу практична кога сакате да направите целосно ресетирање на Firefox и да го вратите во основниот облик, во кој ви бил оригинално испорачан.

Firefox 3 безбеден режим

За целосно ресетирање, стартувајте го Firefox во „безбеден режим“ и означете ги сите достапни опции (прикажани на сликата погоре). На крајот, изберете „Направи ги промените и рестартирај“ (оригинално – „Make changes and Restart“). Со тоа успешно сте го вратиле Firefox на основата. Направените измени се неповратни, па пред да ги извршите размислете дали се навистина потребни.

Во продолжение, еве и кратко објаснување за секоја од достапните опции, во рамките на прозорецот за стартување во безбеден режим.

  • Оневозможи ги сите додатоци – Доколку ја означите оваа опција и изберете „Направи ги промените и рестартирај“, Firefox ќе се стартува во нормалниот режим на работа и притоа сите инсталирани додатоци ќе бидат исклучени (но не и избришани).
  • Ресетирај ги алатниците и контролите – Доколку ја означите оваа опција и изберете „Направи ги промените и рестартирај“, Firefox ќе се стартува во нормалниот режим на работа и притоа, сите промени на алатниците (големина на контроли (копчиња), позиција на контроли итн.) ќе бидат поништени.
  • Врати ги обележувачите на основните обележувачи на Firefox – Доколку ја означите оваа опција и изберете „Направи ги промените и рестартирај“, Firefox ќе се стартува во нормалниот режим на работа и притоа, ќе бидат избришани сите дополнителни обележувачи, a ќе бидат вратени основните на Firefox.
  • Врати ги сите кориснички преференци на основните преференци на Firefox – Доколку ја означите оваа опција и изберете „Направи ги промените и рестартирај“, Firefox ќе се стартува во нормалниот режим на работа и притоа сите преференци во Firefox, ќе бидат вратени на основните вредности.
  • Врати ги оригиналните сервиси за пребарување – Доколку ја означите оваа опција и изберете „Направи ги промените и рестартирај“, Firefox ќе се стартува во нормалниот режим на работа и притоа ќе бидат вратени сите основни сервиси за пребарување што, намерно или ненамерно, сте ги избришале.

За дополнителни информации на оваа тема, погледнете го оригиналниот запис од прирачниците на Mozilla.

На крајот едно мало потсетување дека утре, на 30 јуни 2009, ќе биде објавена долго очекуваната верзија 3.5 од Mozilla Firefox

No responses yet

Post a comment

Post Your Comment