Posts by Марко Палоски

Firefox студентски клуб – инфо состанок

Марко Палоски

1

Се основаше првиот Firefox студентски клуб во Македонија. Како една од поголемите фондации и организзации во светот, Mozilla се формираше и до денес работи и функционира следејќи ја својата мисија. Мисијата на Mozilla е тесно поврзана со тоа, интернетот да […]