Mozilla Balkans 2015 – Букурешт, Романија #mozbalkans

Гоце Митевски

0

Во моментов во Букурешт, Романија се одржува Mozilla Balkans 2015.

Учесниците на Mozilla Balkans 2015

Учесниците на Mozilla Balkans 2015

Балканските заедници, поточно заедниците од Романија, Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Грција, Бугарија и Албанија се собрани во Букурешт за да се запознаат, да споделат искуства, да ги претстават проектите на кои што работат и да соработуваат во текот на викендот, од 22 до 24 мај 2015 година.

Новица Наков и Гоце Митевски се претставници од Македонија.

Настанот можете да го следите преку #mozbalkans на Twitter.

No responses yet

Post a comment

Post Your Comment