Стандард за писменост на мрежата

Новица Наков

0

Мозила ја објави бета верзијата на нивниот проект за отворено учење на интернет наречен Стандард за писменост на мрежата.

Web Literacy Standard competency grid (RFC release, July 2013)

Повеќе информациии има на tumblr-от посветен на проектот.

Мозила бара коментари за мрежата на способности и вештини кои ги имаат изработено до сега.

No responses yet

Post a comment

Post Your Comment