Балкански Мозила собир во Загреб 11-13 мај 2012

Mozilla Македонија

Годишниот собир на заедниците на Мозила на Балканот се случува додека го пишуваме ова.

Настанот е организиран од екипата од Загреб. Агендата е тука (и понекогаш се менува во од).