Firefox Marketplace – Mozilla Summit 2013

Firefox Marketplace ќе овозможи едноставна и автоматизирана дистрибуција на апликации на сите популарни платформи, со што ќе се издвои како единствен повеќе-платформски систем за дистрибуција на софтвер – презентација за време на Mozilla Summit 2013.