Andreas Gal – иднината на Firefox OS – Mozilla Summit 2013

Andreas Gal зборува за иднината на Firefox OS и идната соработка со голем број на производители на мобилни телефони, на Mozilla Summit 2013.