Shumway – Mozilla Summit 2013

Преставување на Shumway – прототип-алатка што прикажува анимации на Flash со помош на JavaScript и би можела да го замени приклучокот за Adobe Flash, во идните верзии на Firefox.

Фотографија направена на Mozilla Summit 2013.