Вредностите на дизајнот на Firefox – Mozilla Summit 2013

Презентација на вредностите на дизајнот на Firefox, непосредно пред презентацијата за Australis, на Mozilla Summit 2013.