Pete Scanlon – Culture Pulse – Mozilla Summit 2013

Pete Scanlon зборува за здравјето на Mozilla како организација во презентацијата „Culture Pulse“ на Mozilla Summit 2013.